Hero

日常瑣碎小事記錄(:3▓▒時不時吐槽+感慨(●;-×-;●)レン君大好き( ´ ▽ ` )ノ

尽管有时

会如一只洞箫在秋风里落寞

尽管有时

哀伤会似雨水在大地上溅落

只是 困顿时从不改执着

只是 即便心如死灰也总能复活


冷嘲像冬

却给了我清醒的头脑

热讽像夏

却给了我健康的肤色


我不仅要活出精彩

而且要让精彩为我而活

                                                        《回忆》ー汪国真


评论